Quiz tylko dla orłów

Test na inteligencję – 01

Ten quiz jest przykładem, że wykształcenie nie musi dowodzić inteligencji. Do rozwiązania quizu wystarcza wiedza z pierwszych klas szkoły podstawowej, ale czy zdołasz rozwiązać choćby połowę? Sprawdź!

10 zadań
Opracował: Admin
Opublikowano: 19.04.2020

1. Porównaj dwie sąsiadujące ze sobą tabele.
Jaką liczbą zastąpić znak zapytania?

4796 3685
23713482
9635852?

Wpisz odpowiedź

2. Wykonaj działanie matematyczne.

16 minus 9 razy 2 plus 4 dzielone przez 2

Wpisz odpowiedź

3. Połącz osiem dwuliterowych fragmentów w dwa ośmioliterowe słowa. Która para liter pozostanie niewykorzystana?

ZUBOGA
GAKOLC
CTOPWO

Wpisz odpowiedź

4. Jaką liczbą zastąpić znak zapytania?

1, 30, 8, 24, 15, 18, 22, ?

Wpisz odpowiedź

5. Jakie liczby powinny zastąpić znaki zapytania?

1234
3815?
72663?
1580255?

Wpisz odpowiedź (2 rząd)

Wpisz odpowiedź (3 rząd)

Wpisz odpowiedź (4 rząd)

6. Jakie czteroliterowe słowo należy umieścić przed każdym z podanych słów, aby z każdego z nich powstało nowe słowo?

metr, fraza, pet, graf

Wpisz odpowiedź

7. Jaką liczbą zastąpić znak zapytania?

64321
88262
731011
83519
752?

Wpisz odpowiedź

8. Utwórz czwartą parę liczb, zastąp znak zapytania.

4925; 75

3664; 68

2581; 59

1649;   ?

Wpisz odpowiedź

9. Wybierając właściwą literę z każdej linii, utworzysz pięcioliterowe słowo. Jakie?

Pierwszą ma META, ale nie ma jej START.

Drugą ma PANTOFEL, ale nie KAPCIE.

Trzecią ma ERA, ale nie ma jej CZAS.

Czwartą ma SKAŁA, ale nie GŁAZ.

Piątą literę ma OGÓŁ, ale nie ma jej ZBIÓR.

Wpisz odpowiedź

10. 784326 ma się do 286734, jak 913452 ma się do ......?

Wpisz odpowiedź

Odpowiedzi nieprawidłowe zostaną usunięte!


Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK