Quiz tylko dla orłów

Test na inteligencję – 02

Ten quiz jest przykładem, że wykształcenie nie musi dowodzić inteligencji. Do rozwiązania quizu wystarcza wiedza z pierwszych klas szkoły podstawowej, ale czy zdołasz rozwiązać choćby połowę? Sprawdź!

10 zadań
Opracował: Admin
Opublikowano: 07.06.2020

1. W każdym poziomym rzędzie reguła jest taka sama.
Jaką liczbą zastąpić znak zapytania?

61454
8426
91655
7727
441?

Wpisz odpowiedź

2. Która liczba nie pasuje do pozostałych?

3155, 3246, 6488, 7142, 7568, 9364

Wpisz odpowiedź

3. Połącz osiem dwuliterowych fragmentów w dwa ośmioliterowe słowa. Która para liter pozostanie niewykorzystana?

GREMAC
AFJAAK
DEANMO

Wpisz odpowiedź

4. Jaką liczbą zastąpić znak zapytania?

7, 12, 20, 34, 60, ?

Wpisz odpowiedź

5. Jakie litery powinny zastąpić znaki zapytania?
W zadaniu wykorzystano współczesny alfabet łaciński:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GR?
EP?
HSW
FQ?

Wpisz odpowiedź (1 rząd)

Wpisz odpowiedź (2 rząd)

Wpisz odpowiedź (4 rząd)

6. Jakie słowo należy umieścić przed każdym z podanych słów, aby z każdego z nich powstało nowe słowo?

on, oda, anka, aster

Wpisz odpowiedź

7. Jaką liczbą zastąpić znak zapytania?

932 1
24266
21343
183 42
2051?

Wpisz odpowiedź

8. Utwórz czwartą parę liczb, zastąp znak zapytania.

291; 96

912; 73

801; 27

554;   ?

Wpisz odpowiedź

9. Wybierając właściwą literę z każdej linii, utworzysz nazwę zawodu.

Pierwszą ma WALC, ale nie ma jej TANGO.

Drugą ma ŚPIEW, ale nie GWIZD.

Trzecią ma KASZA, ale nie ma jej RYŻ.

Czwartą ma BURZA, ale nie DESZCZ.

Piątą literę ma BRZEG, ale nie ma jej BOK.

Szóstą literę ma ZMIERZCH, ale nie ŚWIT.

Wpisz odpowiedź

1038725 ma się do 75832, jak 91482 ma się do ......?

Wpisz odpowiedź

Odpowiedzi nieprawidłowe zostaną usunięte!


Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK