Quizy, zagadki geograficzne

Geografia Polski – 01

Za twórcę terminu Geografia – pochodzi od słów geos (ziemia) i grapho (piszę) – uważa się Eratostenesa z Cyreny. Początki geografii w Polsce sięgają kronik wczesnośredniowiecznych, w których znajdują się opisy ziem polskich. Początki geografii jako nauki sięgają roku 1494, kiedy na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej wprowadzono wykłady z kosmografii. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy „geografia” terminu „nauki geograficzne”.

15 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 17.04.2016

  1. Ile państw w Europie ma większą powierzchnię niż Polska?
 • 8 państw

 • 2. Polska graniczy z siedmioma państwami. Granica, z którym z wymienionych państw jest najdłuższa?
 • Granica ze Słowacją

 • 3. W którym powiecie znajduje się najdalej wysunięty na wschód kraniec Polski?
 • Powiat hrubieszowski

 • 4. Ile jezior o powierzchni powyżej 1 ha znajduje się na terenie Polski? Zaznacz najbardziej zbliżoną liczbę.
 • Ponad 9300

 • 5. W której części Polski występuje najmniejsza ilość opadów atmosferycznych?
 • Kujawy i część Wielkopolski

 • 6. W jakim województwie znajduje się największy w Polsce obszar lotnych piasków, Pustynia Błędowska?
 • W województwie śląskim

 • 7. Gdzie znajduje się, wg Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, najniżej położony punkt w Polsce?
 • w Raczkach Elbląskich

 • 8. Które z wymienionych jezior naturalnych ma największą powierzchnię?
 • Miedwie

 • 9. To jedno z najdłuższych pasm sudeckich. Góry mają blisko 50 km długości, dzielą się na cztery mniejsze pasma, oddzielone przełomowymi dolinami rzek i potoków. Jak nazywają się te góry?
 • Góry Kamienne

 • 10. Która z wymienionych rzek, uwzględniając jej długość na terenie Polski, jest najkrótsza?
 • Narew

 • 11. Jak nazywa się najwyżej położone schronisko w Bieszczadach, niegdyś nazywane „Tawerną”? Pomysłodawcą obecnej nazwy schroniska jest polski żeglarz Leonid Teliga.
 • Chatka Puchatka

 • 12. Jak nazywa się, udostępniona do zwiedzania, wapienna jaskinia krasowa położona w Górach Świętokrzyskich?
 • Jaskinia Raj

 • 13. Jak nazywa się najwyższy w polskich Karkonoszach wodospad?
 • Wodospad Kamieńczyka

 • 14. Który z parków narodowych w Polsce ma najmniejszą powierzchnię?
  Ojcowski Park Narodowy

 • 15. Na terenie Polski występuje przewaga nizin. Ile procent powierzchni kraju znajduje się na wysokości do 300 m n.p.m.?
 • 91% powierzchni

Zobacz prawidłowe odpowiedzi


Oceń ten quiz. Zobacz jak głosowali inni.
Zagłosować możesz tylko raz. Skala ocen od 1 do 10.
Twoja ocena:

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK