Geografia Polski - 02

Za twórcę terminu Geografia - pochodzi od słów geos (ziemia) i grapho (piszę) - uważa się Eratostenesa z Cyreny.
Początki geografii w Polsce sięgają kronik wczesnośredniowiecznych, w których znajdują się opisy ziem polskich. Początki geografii jako nauki sięgają roku 1494, kiedy na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej wprowadzono wykłady z kosmografii.
Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".

15 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 3.06.2016

 1. Które miejsce, pod względem powierzchni, zajmuje Polska wśród 43 państw Europy?
  Dziewiąte miejsce
 2. Polska graniczy z siedmioma państwami. Granica, z którym z wymienionych państw jest najkrótsza?
  Granica ze Białorusią
 3. W którym powiecie znajduje się najdalej wysunięty na zachód kraniec Polski?
  Powiat gryfiński
 4. Ile procent powierzchni naszego kraju zajmują jeziora, których powierzchnia jest większa niż jeden hektar?
  Około 1%
 5. Ile wynosi średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Polsce?
  Około 600 mm.
 6. W Polsce mamy kilka obszarów piaszczystych. Jednym z nich jest "Pustynia Siedlecka". W jakim leży województwie?
  W województwie śląskim
 7. Na jakiej wysokości, wg Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, leży najniżej położony punkt w Polsce?
  1,8 m p.p.m.
 8. Które z wymienionych jezior naturalnych ma największą głębokość?
  Drawsko
 9. Jak nazywa się najwyższy szczyt w górach kamiennych?
  Waligóra (936 m n.p.m.)
 10. Która z wymienionych rzek jest najdłuższa?
  Noteć
 11. Gdzie znajduje się najwyżej położone schronisko w Beskidzie Sądeckim?
  Schronisko PTTK na Przehybie
 12. Jak nazywa się jaskinia położona w Masywie Śnieżnika, udostępniona do zwiedzania?
  Jaskinia Niedźwiedzia
 13. Jak nazywa się najwyższy wodospad w polskich Tatrach?
  Siklawa
 14. Który z polskich parków narodowych ma największą powierzchnię?
  Biebrzański Park Narodowy
 15. Na terenie Polski zdecydowanie przeważają tereny nizinne. Ile procent powierzchni kraju znajduje się na wysokości do 200 m n.p.m.?
  75% powierzchni

Zobacz prawidłowe odpowiedzi


Oceń ten quiz. Zobacz jak głosowali inni.
Zagłosować możesz tylko raz. Skala ocen od 1 do 10.
Twoja ocena:

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK