Wilno – quiz geograficzny

Zabytki Wilna, ślady polskiej historii

Wilno, stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, stolica Litwy. Wilno po unii lubelskiej nie utrzymało formalnych funkcji stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W latach 1922–1939 w granicach II RP jako stolica województwa wileńskiego. Pierwsza pewna wzmianka o mieście pochodzi dopiero z 1323 roku z listu wielkiego księcia Giedymina do papieża Jana XXII.

16 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 08.03.2020

  1. Wzniesiona w 1409 roku, jedyna zachowana baszta górnego zamku, zbudowanego na szczycie stromej góry.
 • 2. Brama miejska na Starym Mieście wraz z przylegającym do niej fragmentem muru obronnego stanowi jedyną pozostałość dawnych fortyfikacji miejskich.
 • 3. Historia obiektu sięga XIV wieku, gdy w miejscu nadanym przez księcia Jagiełłę murowany budynek wystawili wileńscy arcybiskupi.
 • 4. Wczesnobarokowa kaplica w katedrze wileńskiej powstała w latach 1623-1636. Wzorowana jest na Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu (jest jednak dwukrotnie większa).
 • 5. Znajdują się w niej trzy ołtarze – główny i dwa boczne oraz ikonostas, w którym oryginalne ikony zostały zastąpione kopiami.
 • 6. Kościół powstał na przełomie XV i XVI wieku z fundacji późniejszego króla polskiego Aleksandra Jagiellończyka.
 • 7. Obiekt zespołu zamkowego, siedziby Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie.
 • 8. W czasie wojny północnej cerkiew odwiedził car Piotr I, który modlił się w niej o zwycięstwo nad królem szwedzkim Karolem XII.
 • 9. Pierwszy drewniany kościół zbudowano za panowania Władysława Jagiełły. Obecny kościół wraz z klasztorem augustianów ufundował Michał Kazimierz Pac, hetman wielki litewski.
 • 10. W latach 1811-1924 mieścił tu teatr, odrestaurowany w latach 1936-1939 z przeznaczeniem na muzeum.
 • 11. Miejsce pochówku wielkich książąt litewskich, jednocześnie królów Polski.
 • 12. Cerkiew została wzniesiona w 1913 z okazji uroczystości trzystu lat panowania Romanowów na tronie carskiej Rosji.
 • 13. W 1966 przeprowadzono remont obiektu, zacierano ślady polskości (np. poprzez skuwanie inskrypcji) i urządzono muzeum ateizmu z posągiem Lenina w miejsce głównego ołtarza.
 • 14. Klasycystyczny pałac w północnej dzielnicy administracyjnej Wilna, położony w malowniczym parku na wzgórzu nad Wilią.
 • 15. Kościół ufundował król Kazimierz Jagiellończyk.
 • 16. Była to pierwsza w Wilnie typowa cerkiew-szkoła – pomieszczenia liturgiczne były połączone z klasami szkolnymi i pokojami nauczycieli.

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK