Starożytny Egipt
Faraonowie ok. 1500 - ok. 30 roku p.n.e.

W miarę wykształcania silnych grup, jak kapłani czy arystokraci, władza faraonów malała. Informacje o władcach egipskich i dynastiach zawdzięczamy Manetonowi, egipskiemu kapłanowi z Heliopolis. Prace nad opisaniem historii Egiptu starożytnego zaczął prawdopodobnie na polecenie Ptolemeusza I. Ustalenie kolejności i dat panowania władców Egiptu wciąż wywołuje wiele sporów.

Opracował: Admin
Opublikowano: 19.03.2017
Oceń ten quiz. Zobacz jak głosowali inni.
Zagłosować możesz tylko raz. Skala ocen od 1 do 10.
Twoja ocena: