Quizy, zagadki historyczne

Historia pieniądza

O pieniądzach w rozumieniu współczesnym mówimy od czasu powstania monet. Powszechnie uważa się, że wynaleźli je Fenicjanie. Wiele jednak wskazuje, że nie. Monetę wynaleziono prawie jednocześnie w kręgu cywilizacji greckiej: w Lidii, (dziś Turcja), oraz w Argolidzie (Peloponez).

24 pytania
Opracował: Admin
Opublikowano: 1.07.2018

  1. W kulturach pierwotnych pojęcie pieniądza nie istniało. Podstawowym sposobem nabywania dóbr była wymiana na zasadzie przedmiot za przedmiot. Jak nazywa się bezgotówkowa wymiana towar za towar?
 • barter

 • 2. Pierwsze formy pieniądza to towary powszechnie akceptowane, które miały uznaną wartość wymienną, np. sól. Jak nazywano towary pełniące funkcję pieniądza?
 • płacidło

 • 3. Jaki towar był w Europie pierwszą formą pieniądza?
 • muszle spondylus

 • 4. W którym wieku pojawiły się pierwsze monety?
 • VII p.n.e.

 • 5. Jaki kształt miały pierwsze odnalezione monety?
 • owalny

 • 6. W którym kraju pojawiły się pierwsze pieniądze papierowe?
 • Chiny

 • 7. W którym wieku przeprowadzono pierwszą na świecie emisję pieniądza papierowego?
 • X

 • 8. W którym wieku pieniądze papierowe pojawiły się w Europie?
 • XVII

 • 9. Który kraj w Europie jako pierwszy wprowadził pieniądze papierowe?
 • Szwecja

 • 10. Jaki sektor gospodarki wymyślił i wprowadził karty płatnicze?
 • handel

 • 11. W którym roku wydano pierwszą bankową kartę płatniczą?
 • 1947

 • 12. Kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze karty płatnicze?
 • w latach 60

 • 13. W który roku zainstalowano pierwszy bankomat?
 • 1967

 • 14. W który roku zainstalowano pierwszy bankomat w Polsce?
  1991

 • 15. W który roku wprowadzono w Polsce bankomaty, umożliwiające wypłatę gotówki, nawet kiedy np. zapomnimy karty?
 • 2009

 • 16. Jak nazywała się pierwsza polska moneta?
 • denar srebrny

 • 17. Jak nazywał się polski król, za którego panowania pojawiła się pierwsza polska złota moneta?
 • Zygmunt I Stary

 • 18. W którym roku wprowadzono w Polsce pierwszy pieniądz papierowy (bilet skarbowy)?
 • 1794

 • 19. W którym roku po raz pierwszy użyto znaku wodnego jako zabezpieczenia banknotu?
 • 1661

 • 20. W latach 20. XX wieku (po okresie zaborów) powrócił polski pieniądz. Jak się nazywał?
 • marka polska

 • 21. W którym roku nastąpiła reforma pieniężna Władysława Grabskiego? Wymieniono dotychczasowe pieniądze na złotego w stosunku 1:1.800.000.
 • 1924

 • 22. 1 stycznia 1995 przeprowadzono w Polsce denominację złotego. Nowa jednostka pieniężna o nazwie „złoty” i symbolu PLN zastąpiła „starego złotego” (PLZ). Jeden nowy złoty odpowiadał 10 000 starych złotych. Ile w 1994 roku wynosiło przeciętne wynagrodzenie w Polsce?
 • 5.000.000

 • 23. Wizerunek, którego polskiego króla znajduje się na banknocie o nominale 50 złotych?
 • Kazimierz III Wielki

 • 24. Wizerunek, którego polskiego króla znajduje się na banknocie o nominale 200 złotych?
 • Zygmunt I Stary

Zobacz prawidłowe odpowiedzi


Oceń ten quiz. Zobacz jak głosowali inni.
Zagłosować możesz tylko raz. Skala ocen od 1 do 10.
Twoja ocena:

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK