Quizy, zagadki historyczne: Kalendarz gregoriański

Kalendarz gregoriański - kalendarz słoneczny wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII bullą "Inter gravissimas". Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono poprawkę w naliczaniu lat przestępnych mającą na celu zapobieżenie opóźnieniu się kalendarza względem roku zwrotnikowego. Zniwelowano także część różnicy narosłej od wprowadzenia kalendarza juliańskiego.

 1. W państwie rzymskim kalendarzem opiekował się najwyższy kapłan - Pontifex Maximus. Kto nim był w roku 45 p.n.e. - kiedy wprowadzono kalendarz juliański?
  Juliusz Cezar
 2. To, że kalendarz juliański nie odpowiada astronomicznej rzeczywistości, gdyż rok jest w nim za długi, wiedziano w Watykanie już od dawna. O ile każdy rok był za długi?
  11 minut i 14 sekund
 3. W XIII wieku spóźnienie osiąga już pełny tydzień, co niepokoi króla Kastylii - Alfonsa X Mądrego. Na jego zlecenie astronomowie Jehuda ben Mose i Izaak ibn Sida wszystko starannie wyliczają, w tym długość roku zwrotnikowego z dokładnością do 14 s i kierują raport do Rzymu. Jak nazywany jest ten raport?
  Tablice Alfonsyńskie
 4. Jak nazywał się, lekarz z zawodu, pomysłodawca reformy wprowadzającej kalendarz gregoriański? Nie dożył wprowadzenia zaproponowanego przez siebie kalendarza.
  Aloisius Lilius
 5. Komisja powołana przez Grzegorza XIII nie ma zasadniczo merytorycznych wątpliwości. Ale przed wszelkimi poprawkami trzeba rok skrócić. O ile dni skrócono rok wprowadzenia kalendarza?
  10
 6. Zdecydowano i postanowiono, że po 4, i to bez względu na niedzielę, nastapi... Który miesiąc skrócono?
  październik
 7. W którym roku na mocy bulli papieża Grzegorza XIII, "Inter gravissimas", wprowadzono kalendarz gregoriański?
  1582
 8. W którym roku Polska wprowadziła nowy kalendarz?
  1582
 9. Akademik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie określał zwolenników reformy kalendarza jako "nieuczonych zegarmistrzów" i "heretyków". Jak nazywał się ten wykładowca?
  Jan Latosz
 10. Na przełomie lipca i sierpnia 1586 polskie wojska królewskie prowadziły regularne oblężenie miasta, w którym doszło do walk na tle nowego kalendarza. Jakie to było miasto?
  Ryga
 11. Ostatnim europejskim krajem, który przeszedł z kalendarza juliańskiego na gregoriański, była Grecja. W którym to było roku?
  1923
 12. Który kraj jako ostatni w świecie wprowadził kalendarz gregoriański?
  Turcja
 13. Kalendarz juliański spóźnia się o 1 dzień na 128 lat. Po ilu latach od wprowadzenia opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wyniesie 1 dzień?
  3322

Zobacz prawidłowe odpowiedzi


Oceń ten quiz. Zobacz jak głosowali inni.
Zagłosować możesz tylko raz. Skala ocen od 1 do 10.
Twoja ocena: