Quizy historyczne

Kalendarz gregoriański


Kalendarz gregoriański – kalendarz słoneczny wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII bullą „Inter gravissimas”. Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono poprawkę w naliczaniu lat przestępnych w celu zapobieżenia opóźnieniu się kalendarza względem roku zwrotnikowego, oraz zniwelowano również część różnicy narosłej od wprowadzenia kalendarza juliańskiego.

13 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 03.01.2016

Oceń ten quiz.
Zobacz jak głosowali inni.
Skala ocen od 1 do 5.

Głosowanie

Twoja ocena: