Quizy, zagadki historyczne

Królowie i władcy Polski – 1

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie. Pierwszym władcą Polski potwierdzonym przez współczesne źródła był Mieszko I. Pierwszym królem Polski był koronowany w 1025 Bolesław I Chrobry. Po kongresie wiedeńskim tytuł królów Polski nosili rosyjscy carowie z dynastii Romanowów.
W quizie „Poczet królów i książąt polskich” – cykl rysunków Jana Matejki.

17 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 03.06.2018

  1. Którego z władców Polski przedstawia rysunek Jana Matejki?
 • 2. Jan I Olbracht. W których latach był królem Polski?
 • 3. Oślepił przyrodniego brata, wskutek którego tenże zmarł. Gall Anonim nazwał to „zbrodnią i grzechem”. Następstwem tego wydarzenia był kryzys polityczny w Polsce. Zażegnał go, odprawiając publiczną pokutę. Odbył też pielgrzymkę do klasztoru swego patrona, św. Idziego, na Węgrzech.
 • 4. Którego z władców Polski przedstawia rysunek Jana Matejki?
 • 5. Zygmunt II August. W których latach był królem Polski?
 • 6. Obejmując władzę miał 23 lata. Był wszechstronnie wykształcony. Lubił wspaniałe, zdobione drogimi kamieniami stroje, nosił podwójne, wysadzane perłami, kolczyki z wisiorkami. Na dworze było wielu mężczyzn malujących sobie twarze, strojących się w klejnoty i używających perfum. Wieczory i noce spędzał na rozrywkach, za dnia najchętniej spał. Na wydawanych przez króla ucztach występowały nagie dziewczęta.
 • 7. Którego z władców Polski przedstawia rysunek Jana Matejki?
 • 8. Władysław IV Waza. W których latach był królem Polski?
 • 9. Królem ogłosiła go mniejszość szlachty przekupiona przez Rosjan. Insygnia królewskie na ceremonię koronacji wyniesiono przez wybitą w murze dziurę. Negocjował z carem rosyjskim traktat o pomocy wzajemnej w razie buntu poddanych. Doprowadził do faktycznego rozwiązania wojsk Rzeczypospolitej. W oddziałach znajdowali się starcy, brakowało broni i koni.
 • 10. Którego z władców Polski przedstawia rysunek Jana Matejki?
 • 11. Aleksander Jagiellończyk. W których latach był królem Polski?
 • 12. W ówczesnej polszczyźnie jego imię wymawiano Jędrzych. Był czwartym pod względem starszeństwa synem Bolesława I Wysokiego i Krystyny, jego drugiej małżonki. Zgodnie z ówczesną praktyką zostałby przeznaczony do stanu duchownego, jednak wobec śmierci starszych braci stał się jedynym spadkobiercą. Ożenił się z Jadwigą, późniejszą świętą.
 • 13. Którego z władców Polski przedstawia rysunek Jana Matejki?
 • 14. Mieszko II Lambert. W których latach był królem Polski?
 • 15. Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski za jego panowania była skomplikowana. Jego bierne zachowanie, by nie rzec apatia, w najbardziej przełomowych momentach panowania musi razić. Kto wie, czy nie było to następstwo wieloletniej i bolesnej choroby nóg, na którą, zgodnie z relacją Galla Anonima, cierpiał władca.
 • 16. Którego z władców Polski przedstawia rysunek Jana Matejki?
 • 17. Kazimierz II Sprawiedliwy. W których latach był księciem zwierzchnim Polski?
Oceń ten quiz.
Zobacz jak głosowali inni.
Skala ocen od 1 do 5.

Głosowanie

Twoja ocena:

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK