Quizy historyczne

Historia oręża polskiego - 01

Drużyny książęce, pospolite ruszenie, armia koronna i litewska, wojska zaciężne... Nazwa „Wojsko Polskie” była używana od początku XIX wieku, a oficjalnie została wprowadzona w 1918 roku.

15 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 09.07.2017

  1. Z którego roku i z jakiego dokumentu pochodzi ten zapis?
  „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych”.
 • 2. W dziejach oręża polskiego jest wiele zwycięstw, których sława jest zasłużona.
  „Wódz i książę Konstanty Ostrogski, który 63 razy zdobył wawrzyny zwycięstwa, był hetmanem wielkim wojska królewskiego, Jerzy Radziwiłł dowodził Litwinami, Polakami zaś Janusz Świerczowski, a chorągwiami nadwornymi Wojciech Sempoliński”.
  Którą z bitew opisuje ten fragment przekazu źródłowego?
 • 3. Gdzie polskie wojska poniosły tak sromotną klęskę?
  Polska porażka była ogromna – 3 tys. ciał zostało na polu bitwy – zginęło wielu znakomitych mężów, m.in. Jan z Rożnowa, starosta kolski, najmłodszy syn Zawiszy Czarnego, Mikołaj Morski (herbu Topór) chorąży sandomierski. Setki żołnierzy polskich zginęło stratowanych w ucieczce lub utopiło się na pobliskich bagnach. Wróg pojmał też 300 rycerzy, w tym trzech dowódców: Mikołaja Szarlejskiego, Łukasza Górkę i Wojciecha Kostkę.
  Po stronie przeciwnej straty były minimalne: zginęło zaledwie 100 rycerzy.
 • 4. Jeden z największych wodzów I Rzeczypospolitej. Przypadł mu w udziale zaszczyt pokonania w otwartej bitwie wodza dotąd nie pokonanego, który słusznie uchodził za najwybitniejszego w całej Europie. Był współinicjatorem budowy floty. Doceniał rosnącą siłę ognia i z tego powodu dążył do zwiększenia ilości piechoty w armii koronnej. Przyczynił się do wprowadzenia dragonii.
 • 5. Jak nazywał się chłop z Pomorza, który w drugiej połowie siedemnastego wieku, zaczynając służbę jako zwykły piechur, doszedł do stopnia generała.
 • 6. Przez prawie 30 lat dzierżył na Litwie buławę hetmańską. Podczas wojny siedmioletniej, armia rosyjska przemaszerowała przez Litwę do Prus. Rzeczpospolita była krajem neutralnym. Hetman wysłał gońca do dowódcy rosyjskiej straży przedniej z zapytaniem, czy Rosjanie przychodzą jako wrogowie, czy przyjaciele? General Jerzy Lieven odpowiedział, że jako przyjaciele, i pomaszerował dalej, nie pytając o pozwolenie. Co więcej, żołnierze rosyjscy brali po drodze prowiant i furaż dla koni, i nikt przeciw temu nie protestował. Kto był tym „wybitnym” hetmanem?
 • 7. Wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych znajdują się pomniki Kazimierza Pułaskiego, a czy mamy jego pomnik w Polsce? • 8. Z którą nazwą geograficzną kojarzysz postać Jana Samuela Chrzanowskiego?
 • 9. Która z pań była adiutantem jednego z dyktatorów powstania styczniowego?
 • 10. W Polsce w XVII i XVIII wieku w zależności od potrzeby tworzono oddziały zarówno w autoramencie narodowym, jak i cudzoziemskim. Jak nazywał się ten rodzaj wojsk?
 • 11. Co to była za formacja, której żołnierze walczyli zarówno pieszo, jak i konno, ale w marszu zawsze używali koni?
 • 12. Kto podniósł z upadku, jaki nastąpił w czasach saskich, polską artylerię?
 • 13. Pierwszy polski okręt wojenny zwodowano 14 czerwca 1571, lecz nadal prowadzono prace wykończeniowe. Okręt nigdy nie wszedł do służby. Jak się nazywał?
 • 14. Czy to prawda, że w czasach Zagłoby polska medycyna wojskowa dysponowała penicyliną? • 15. Hasłem Legionów Polskich we Włoszech było: „Wszyscy ludzie wolni są braćmi”. Który z legionistów nie tylko swą służbą wojskową, ale także twórczością poetycką wyrażał idee zawarte w tym haśle?

Oceń ten quiz. Zobacz jak głosowali inni.
Zagłosować możesz tylko raz. Skala ocen od 1 do 5.
Twoja ocena:

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK