Krzyżówki wykreślanki

Kolory po angielsku


Opracował: Admin
Opublikowano: 27.05.2018

Odpowiedz na pytania znajdujące się pod diagramem. Kliknij na pierwszej lub ostatniej literze wyrazu. Litera zmieni tło na czerwone. Następnie kliknij drugi koniec wyrazu. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa kolor liter zmieni się na zielony.
Odpowiedzi szukaj: poziomo w prawo, pionowo w dół i prawoskośnie.

Przetłumacz nazwy kolorów na angielskie i odszukaj je w diagramie.

Możesz wygenerować nowy uklad odpowiedzi
Zobacz prawidłowe odpowiedzi


Nauka angielskiego
Angielskie słówka