Krzyżówki wykreślanki

Niemieckie kluby piłkarskie


Opracował: Admin
Opublikowano: 11.02.2018

Odpowiedz na pytania znajdujące się pod diagramem. Kliknij na pierwszej lub ostatniej literze wyrazu. Litera zmieni tło na czerwone. Następnie kliknij drugi koniec wyrazu. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa kolor liter zmieni się na zielony.
Odpowiedzi szukaj: poziomo w prawo, pionowo w dół i prawoskośnie.

Odgadnij i odszukaj nazwę klubu pochodzącego z podanego miasta.

Możesz wygenerować nowy uklad odpowiedzi
Zobacz prawidłowe odpowiedzi


Śmiech to zdrowie
Humor z zeszytów szkolnych