Krzyżówki wykreślanki

Angielski, cechy charakteru


Opracował: Admin
Opublikowano: 11.02.2018

Odpowiedz na pytania znajdujące się pod diagramem. Kliknij na pierwszej lub ostatniej literze wyrazu. Litera zmieni tło na czerwone. Następnie kliknij drugi koniec wyrazu. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa kolor liter zmieni się na zielony.
Odpowiedzi szukaj: poziomo w prawo, pionowo w dół i prawoskośnie.

Przetłumacz podane cechy na angielski i odszukaj je na diagramie.

Możesz wygenerować nowy uklad odpowiedzi
Zobacz prawidłowe odpowiedzi


Nauka angielskiego
Angielskie słówka