Krzyżówki wykreślanki

Wielotematyczne (1)


Opracował: Admin
Opublikowano: 14.01.2024

Odpowiedz na pytania znajdujące się pod diagramem. Kliknij na pierwszej lub ostatniej literze wyrazu. Litera zmieni tło na czerwone. Następnie kliknij drugi koniec wyrazu. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa kolor liter zmieni się na zielony.
Odpowiedzi szukaj: poziomo w prawo, pionowo w dół i prawoskośnie.

W nawiasie liczba liter prawidłowej odpowiedzi.

Możesz wygenerować nowy uklad odpowiedzi
Zobacz prawidłowe odpowiedzi