Kto to jest? O kim mowa?

Opracował: Admin
Opublikowano: 30.10.2016

Wielki hetman koronny, który nie przegrał żadnej bitwy.

Pochodził z potężnego rodu możnowładczego posiadającego status senatorski, a po matce był prawnukiem Zawiszy Czarnego. Pięciokrotnie dzierżył buławę hetmana wielkiego koronnego. Należał do Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Inwestował w wydobycie i obróbkę metali w Polsce. Największym przeciwnikiem politycznym i osobistym był jego siostrzeniec.
Nie przegrał żadnej bitwy, a spośród jego zwycięstw jedno należy do szczytowych osiągnięć staropolskiej sztuki wojennej.
Cieszył się opinią wybitnego wodza: pisał o nim współczesny historyk włoski Paolo Giovio, wziął udział w wyprawie przeciwko Maurom, król Portugalii Manuel I Szczęśliwy pasował go na rycerza. Cesarz Karol V zamierzał powierzyć mu naczelne dowództwo w planowanej krucjacie przeciwko Turkom.
Zmienił organizację wojska polskiego ze średniowiecznej, w odpowiadającą współczesnym mu metodom walki (zorganizowane przemieszczanie się armii oparł na taborach wzorowanych na husyckich). Stworzył służby sztabu generalnego nowoczesnej armii, artylerię konną, powołał naczelnego lekarza wojskowego, szpitale polowe finansowane z funduszy królewskich, korpus szancknechtów (saperów), oddziały logistyczne, zajmujące się kierowaniem ruchem taborów i zakładaniem obozów, którymi dowodził probantmaster, zwany później oboźnym. Wprowadził kodeks dyscypliny wojskowej – akty hetmańskie; sądy wojskowe oraz instytucję kapelanów wojskowych.
Był nie tylko żołnierzem – praktykiem, ale również teoretykiem. Na trzy lata przed śmiercią wydał znakomity traktat wojskowy "Consilium rationis bellicae" (Rada sprawy wojennej). Mimo łacińskiego tytułu dzieło to w całości napisane jest po polsku.
W związku ze wzrostem zagrożenia tureckiego rozpoczął budowę, która miała być jedną z najnowocześniejszych fortyfikacji w ówczesnej Polsce, jednak po śmierci hetmana jej budowa nie została ukończona.

Kto jest bohaterem zagadki?Sprawdź
Jan Amor Tarnowski herbu Leliwa – pamiętnikarz, teoretyk wojskowości, mówca, pięciokrotnie dzierżył buławę hetmana wielkiego koronnego. Kasztelan krakowski, wojnicki, wojewoda krakowski, ruski, starosta sandomierski, lubaczowski, stryjski, chmielnicki,
Data i miejsce urodzenia: 1488, Tarnów
Data i miejsce śmierci: 16 maja 1561, Wiewiórka (województwo podkarpackie)
Oceń zagadkę. Zobacz jak głosowali inni.
Zagłosować możesz tylko raz. Skala ocen od 1 do 10.

Głosowanie

Twoja ocena:

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK