Zagadki historyczne

Wielcy, wybitni Polacy


Opracował: Admin
Opublikowano: 21.02.2016

Polak, który z niewolnika stał się dyplomatą...

Urodził się ok. 1610 roku w Małopolsce (wówczas województwo Ruskie). Lata młodzieńcze, o których niewiele wiadomo, spędził we Lwowie. Przypuszcza się, że odebrał staranne wykształcenie. Był organistą w kościele.
Wzięty w jasyr przez Tatarów, sprzedany w Konstantynopolu, znalazł się w niewoli osmańskiej.
Chrześcijanin, wychowany w rodzinie protestanckiej trafił na dwór sułtana Murada IV, gdzie przeszedł na islam i przyjął imię Ali Ufki. Był nauczycielem muzyki w szkole Enderun oraz tłumaczem na sułtańskim dworze.
W 1657 udał się, jako służący wielmoży tureckiego do Egiptu, gdzie w nagrodę za dobrą służbę zwrócono mu wolność. Przez jakiś czas mieszkał w Egipcie. Stał się jednym z najważniejszych tłumaczy w Imperium Osmańskim. Rozpoczął karierę dyplomaty.
Do Polski przyjechał jako wysłannik sułtański, a przyjął go we Lwowie król Jan Kazimierz.
Jego postać jest znana na całym świecie dzięki ogromnym dokonaniom naukowym.


Fascynujący świat przyrody
Hoacyn niezwykłe zwierzę


Był autorem przekładu Nowego Testamentu na język turecki, który był jedynym kompletnym tureckim tłumaczeniem tej księgi aż do 2002 roku. Był także autorem wprowadzenia do islamu, które napisał po łacinie.
Przetłumaczył na turecki prace Hugo Grotiusa, podręcznik do nauki języka łacińskiego Jana Amosa Komensky'ego oraz anglikańską książkę do nabożeństwa.
Był autorem gramatyki i słownika tureckiego. Napisał wzór rozmów turecko-francuskich.
Jego opis pałacu Topkapi, napisany po włosku, został przetłumaczony i był wielokrotnie wydawany we Francji. Po raz ostatni w roku 2000.
Pozostawił zapisany europejską nutacją zbiór sakralnej i świeckiej muzyki oraz tradycyjne pieśni tureckie, i to w pierwotnej formie. Są to najstarsze dokumenty dotyczące osmańskiej muzyki i z tego powodu, ich wartość jest nieoceniona.
Przełożył na język turecki teksty z Psałterza Genewskiego i dostosował ich zapis muzyczny w taki sposób, aby stały się łatwe do wykonania dla bliskowschodnich muzyków. Jego dziedzictwo ciągle inspiruje muzyków. W 2005 roku brytyjski zespół wokalny The King's Singers oraz niemiecka grupa Sarband wydali wspólny album zatytułowany „Sacred Bridges”, zawierający ich wykonania kilku psalmów autorstwa bohatera naszej zagadki.
Stał się prekursorem badań religioznawczo-etnologicznych. Napisał po łacinie cztery rozprawki o religii i zwyczajach Turków.

Kto jest bohaterem zagadki?