Zagadki historyczne

Wielki hetman koronny


Opracował: Admin
Opublikowano: 30.10.2016

Wielki hetman koronny, który nie przegrał żadnej bitwy...

Pochodził z potężnego rodu możnowładczego posiadającego status senatorski, a po matce był prawnukiem Zawiszy Czarnego. Pięciokrotnie dzierżył buławę hetmana wielkiego koronnego. Należał do Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Inwestował w wydobycie i obróbkę metali w Polsce.
Nie przegrał żadnej bitwy, a spośród jego zwycięstw jedno należy do szczytowych osiągnięć staropolskiej sztuki wojennej.
Cieszył się opinią wybitnego wodza, pisał o nim współczesny historyk włoski Paolo Giovio, wziął udział w wyprawie przeciwko Maurom, król Portugalii Manuel I Szczęśliwy pasował go na rycerza. Cesarz Karol V zamierzał powierzyć mu naczelne dowództwo w planowanej krucjacie przeciwko Turkom.
Największym przeciwnikiem politycznym i osobistym był jego siostrzeniec.


Fascynujący świat przyrody
Hoacyn niezwykłe zwierzę


Zmienił organizację wojska polskiego ze średniowiecznej, w odpowiadającą współczesnym mu metodom walki (zorganizowane przemieszczanie się armii oparł na taborach wzorowanych na husyckich). Stworzył służby sztabu generalnego nowoczesnej armii, artylerię konną, powołał naczelnego lekarza wojskowego, szpitale polowe finansowane z funduszy królewskich, korpus szancknechtów (saperów), oddziały logistyczne, zajmujące się kierowaniem ruchem taborów i zakładaniem obozów, którymi dowodził probantmaster, zwany później oboźnym. Wprowadził kodeks dyscypliny wojskowej – akty hetmańskie; sądy wojskowe oraz instytucję kapelanów wojskowych.
Był nie tylko żołnierzem – praktykiem, ale również teoretykiem. Na trzy lata przed śmiercią wydał znakomity traktat wojskowy „Consilium rationis bellicae” (Rada sprawy wojennej). Mimo łacińskiego tytułu dzieło to w całości napisane jest po polsku.
W związku ze wzrostem zagrożenia tureckiego rozpoczął budowę, która miała być jedną z najnowocześniejszych fortyfikacji w ówczesnej Polsce, jednak po śmierci hetmana jej budowa nie została ukończona.

Kto jest bohaterem zagadki?