Zagadki Ksantiasza – pierwsza, druga i trzecia

By poddać próbie pomysłowość i odwagę Ateńczykow, bogowie wymyślili szereg zagadek wymagających logicznego rozumowania. Zagadki były połączone z jak najbardziej rzeczywistym niebezpieczeństwem, a zachętą dla śmiałków były bajeczne skarby dla tego, kto wyjdzie zwycięsko z wszystkich prób.
Śmiałek musiał przewędrować gęste lasy i skaliste pustkowia. Po drodze miał rozwiązać siedem zagadek.
Problem polegał na tym, że kto podjął wyzwanie, nie mógł się wycofać, a błąd popełniony przy rozwiązywaniu zagadek równał się wyrokowi śmierci.
Przez długi czas żaden Atenczyk nie kwapił się z podjęciem ryzyka. Uczynił to dopiero odważny i bystry młodzieniec imieniem Ksantiasz, uczeń Sokratesa.

Opracował: Admin
Opublikowano: 13.08.2017

Pierwsza zagadka

Ledwie Ksantiasz wszedł do lasu, okazało się, że wąska ścieżka, która miała doprowadzić go do celu, rozdwaja się.Na rozwidleniu dróg oczekiwał młodzieńca wysłannik bogów z informacją, że oto właśnie stanął w obliczu pierwszej zagadki. Jedna ścieżka wiodła do miejsc, gdzie czekały dalsze próby, druga do jaskini ogromnego węża, który ani chybi pożarłby Ksantiasza, jeśliby ten zbliżył się do jego siedziby.
Na początku każdej ścieżki stała tablica z napisem. Wysłannik bogów uprzedził Ksantiasza, że co najmniej jeden napis kłamie.
Oto napisy na tablicach.
A = Ta ścieżka prowadzi do jaskini węża.
B = Napis na sąsiedniej tablicy głosi prawdę.
Którą ścieżkę powinien wybrać Ksantiasz?
Pamiętaj, że co najmniej jeden napis głosi nieprawdę. Co zatem wynika z faktu, że oba napisy są ze sobą zgodne?

Odpowiedź

Rozumowanie.
Zacznijmy od lego, że co najmniej jeden napis kłamie. Oba napisy zgadzają się ze sobą. Skoro co najmniej jeden głosi nieprawdę, to niemożliwe jest, by oba były prawdziwe. A zatem oba kłamią, więc do kolejnej zagadki Ksantiusz śmiało może podążać ścieżką...
Rozwiązanie.
Ksantiasz powinien wybrać ścieżkę A.


Druga zagadka

Ksantiasz najwyraźniej wybrał właściwą drogę bo nie skończył w śmiertelnym uścisku pytona.
Wkrótce znów stanął na rozwidleniu – tym razem miał przed sobą aż trzy drogi do wyboru. Tylko jedna z nich prowadzili do dalszych zagadek, dwie pozostałe zataczały błędne koła. czyli, wielkie kręgi, z których nie było wyjścia. Na początku każdej ścieżki stały tablice z napisami. Wysłannik bogów uprzedził Ksantiasza, że dwa z nich głoszą prawdę, a trzeci kłamie.
Oto napisy na tablicach.
A = Napis na tablicy stojącej przy drodze B głosi prawdę. Należy podążać tą ścieżką.
B = Nie należy iść ścieżką A.
C = Należy podążać tą ścieżką.
Którą ścieżkę powinien wybrać Ksantiasz?
Pamiętaj, że dwie tablice głoszą prawdę, a trzecia kłamie.

Odpowiedź

Rozumowanie.
Jak wiemy, dwa napisy głoszą prawdę, a trzeci kłamie.
Załóżmy, że do kolejnej zagadki prowadzi ścieżka A. Jeżeli by tak było, to wszystkie trzy napisy by kłamały. To jest sprzeczne z tym, co wiemy, a zatem ścieżka A nie prowadzi do celu.
Załóżmy, że należy podążać ścieżką C. W takim razie wszystkie trzy napisy głosiłyby prawdę. To również jest wbrew temu, co wiemy o prawdziwości napisów, a zatem nie należy podążać ścieżką C.
Wobec tego, do celu prowadzi ścieżka B. Napisy przy ścieżkach A i B głoszą prawdę, a napis przy ścieżce C kłamie.
Rozwiązanie.
Ksantiasz powinien wybrać ścieżkę B.


Trzecia zagadka

Ksantiasz znów wybrał właściwą drogę. Przekonał się o tym, gdy dotarł do kolejnego rozgałęzienia. I znów przy każdej ścieżce wiodącej przez las stała tablica z napisem. I jak wcześniej przed mężnym i roztropnym młodzieńcem zjawił się wysłannik bogów. Uprzedził Ksantiasza, że dwie ścieżki wiodą do osady ludożerców, a trzecia prowadzi do dałszych zagadek. Dodał też, że podobnie jak poprzednio jeden napis kłamie, a dwa głoszą prawdę.
A = Należy iść ścieżką B.
B = Należy iść ścieżką C (chyba, że należałoby wybrać ścieżkę A).
C = Ani ścieżka A, ani B nie prowadzi do celu.
Którą ścieżkę powinien wybrać Ksantiasz?
Zastanów się, co wynika z faktu, że jeden napis kłamie, a dwa głoszą prawdę.

Odpowiedź

Rozumowanie.
Jak pamiętamy, jeden z trzech napisów kłamie.
Załóżmy, że należy iść ścieżką A. W takim razie napis przy ścieżce A głosiłby nieprawdę, napis przy ścieżce B głosiłby prawdę, a napis przy ścieżce C nieprawdę. Wobec tego, ścieżka A nie może prowadzić do celu.
Załóżmy, że należy iść ścieżką B. Gdyby tak było, to napis przy ścieżce A byłby prawdziwy, napis przy ścieżce B byłby nieprawdziwy i napis przy ścieżce C także byłby fałszem. Wobec tego ścieżka B nie może prowadzić do celu.
Należy iść ścieżką C. Napis przy ścieżce A był fałszem, napis przy ścieżce B był prawdą i napis przy ścieżce C też głosił prawdę.
Rozwiązanie.
Ksantiasz powinien wybrać ścieżkę C.


Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK