Zagadki Ksantiasza – szósta i siódma

By poddać próbie pomysłowość i odwagę Ateńczykow, bogowie wymyślili szereg zagadek wymagających logicznego rozumowania. Zagadki były połączone z jak najbardziej rzeczywistym niebezpieczeństwem, a zachętą dla śmiałków były bajeczne skarby dla tego, kto wyjdzie zwycięsko z wszystkich prób.
Śmiałek musiał przewędrować gęste lasy i skaliste pustkowia. Po drodze miał rozwiązać siedem zagadek.
Problem polegał na tym, że kto podjął wyzwanie, nie mógł się wycofać, a błąd popełniony przy rozwiązywaniu zagadek równał się wyrokowi śmierci.
Przez długi czas żaden Atenczyk nie kwapił się z podjęciem ryzyka. Uczynił to dopiero odważny i bystry młodzieniec imieniem Ksantiasz, uczeń Sokratesa.

Opracował: Admin
Opublikowano: 14.01.2018

Szósta zagadka

Ksantiasz szczęśliwie oddalił się z okolicy zamieszkanej przez lwy i dotarł na kwietną halę, na której ścieżka rozbiegała się aż w pięć stron. Tam wysłannik bogów oznajmił mu, że pewne gatunki kwiatów porastające łąkę wydzielają zapach, po którym każdy człowiek zasypia bez kresu i przebudzenia. Tylko jedna ścieżka omija trujące rośliny. Ksantiasz musiał ją wybrać, kierując się napisami na tablicach, z których co najmniej trzy głosiły nieprawdę.
Oto napisy na tablicach.
A = Nie należy iść drogą C.
B = Napis przy drodze E nie kłamie.
C = Napis przy drodze A kłamie.
D = Wybierz drogę C.
E = Napis przy drodze C głosi nieprawdę.
Którą drogę powinien wybrać Ksantiasz?
Pamiętaj, że co najmniej trzy napisy głosiły nieprawdę.

Odpowiedź

Rozumowanie.
Jak wiemy, co najmniej trzy z pięciu napisów głosiły nieprawdę.
Załóżmy, że najeżało wybrać ścieżkę A. W takim razie napis przy ścieżce A byłby prawdziwy, napis przy ścieżce B byłby prawdziwy, napis przy ścieżce C byłby nieprawdziwy, napis przy ścieżce D byłby nieprawdziwy i napis przy ścieżce E byłby prawdziwy. A zatem nie należało wybrać ścieżki A.
Załóżmy, że najeżało wybrać ścieżkę B. W takim razie napis przy ścieżce A byłby prawdziwy, napis przy ścieżce B byłby prawdziwy, napis przy ścieżce C byłby nieprawdziwy, napis przy ścieżce D byłby nieprawdziwy i napis przy ścieżce E byłby prawdziwy. A zatem nie należało wybrać ścieżki B.
Załóżmy, że najeżało wybrać ścieżkę D. W takim razie napis przy ścieżce A byłby prawdziwy, napis przy ścieżce B byłby prawdziwy, napis przy ścieżce C byłby nieprawdziwy, napis przy ścieżce D byłby nieprawdziwy i napis przy ścieżce E byłby prawdziwy. A zatem nie należało wybrać ścieżki D.
Załóżmy, że najeżało wybrać ścieżkę E. W takim razie napis przy ścieżce A byłby prawdziwy, napis przy ścieżce B byłby prawdziwy, napis przy ścieżce C byłby nieprawdziwy, napis przy ścieżce D byłby nieprawdziwy i napis przy ścieżce E byłby prawdziwy. A zatem nie należało wybrać ścieżki E.
Należało wybrać ścieżkę C. W takim razie napis przy ścieżce A okazuje się nieprawdziwy, napis przy ścieżce B też jest nieprawdziwy, napis przy ścieżce C jest prawdziwy, napis przy ścieżce D jest prawdziwy i napis przy ścieżce E jest nieprawdziwy.
Rozwiązanie.
Do następnej zagadki poprowadziła Ksantiasza ścieżka C.


Opracował: Admin
Opublikowano: 4.03.2018

Siódma zagadka

Jak przystało na ucznia Sokratesa, Ksantiasz za każdym razem dobrze wybierał. Gdy minął łąkę, stanął u stóp skalistego urwiska i zarazem przed najtrudniejszą próbą. Po stoku pięło się aż siedem ścieżek niknących wśród mgieł i chmur.Wysłannik bogów oznajmił dzielnemu młodzieńcowi, że tylko jedna ścieżka doprowadzi go do celu – sześć pozostałych wikła się i gubi pośród skał i przepaści, z których nie ma powrotu. Poinformował go również, że z siedmiu napisów umieszczonych na tablicach przy każdej z siedmiu ścieżek cztery głoszą prawdę, trzy nieprawdę.
Oto napisy na tablicach.
A = Idź albo tą ścieżką (A), albo ścieżką B.
B = Napis przy ścieżce F kłamie.
C = Właściwy wybór to ścieżka G.
D = Tę ścieżkę należy wybrać, a jeśli nie tę, to E lub F.
E = Jeżeli właściwą ścieżką nie jest ścieżka A, to jest nią C lub G.
F = Ścieżka C doprowadzi cię do celu, a jeśli nie C to B.
G = Napis przy ścieżce C kłamie.
Tym razem Ksantiasz długo się namyślał. W końcu jednak wybrał, jak należało, dotarł do ukrytej w górach jaskini i zdobył bajeczne skarby.
Którą ścieżkę wybrał?
Pamiętaj, że cztery z siedmiu napisów głoszą prawdę, trzy nieprawdę.

Odpowiedź

Rozumowanie.
Załóżmy, że Ksantiasza doprowadziła do celu ścieżka G. W takim razie napisy przy ścieżkach B, C i E byłyby prawdziwe, napisy przy ścieżkach A, D, F i G byłyby nieprawdziwe. Wynika z tego, że Ksantiasz nie mógł dojść do celu ścieżką G.
Może zatem Ksantiasz poszedł poszedł ścieżką F. W takim razie napisy przy ścieżkach B, D i G byłyby prawdziwe, napisy przy ścieżkach A, C, E i F byłyby nieprawdziwe. Wynika z tego, że Ksantiasz nie poszedł ścieżką F.
Załóżmy, że Ksantiasza wybrał ścieżkę E. Wtedy napisy przy ścieżkach B, D i G byłyby prawdziwe, napisy przy ścieżkach A, C, E i F byłyby nieprawdziwe. W takim razie Ksantiasz nie mógł wybrać ścieżki E.
Załóżmy, że Ksantiasza doprowadziła do celu ścieżka D. W takim przypadku napisy przy ścieżkach B, D i G byłyby prawdziwe, napisy przy ścieżkach A, C, E i F byłyby nieprawdziwe. Zatem Ksantiasz nie osiągnie celu ścieżką D.
Sprawdźmy, czy Ksantiasza mogła doprowadziła do celu ścieżka C. W takim przypadku napisy przy ścieżkach E, F i G byłyby prawdziwe, napisy przy ścieżkach A, B, C i D byłyby nieprawdziwe. Wynika z tego, że Ksantiasz nie mógł dojść do celu ścieżką C.
Załóżmy, że Ksantiasza doprowadziła do celu ścieżka B. W takim razie napisy przy ścieżkach A, F i G byłyby prawdziwe napisy przy ścieżkach B, C, D i E byłyby nieprawdziwe. Ksantiasz nie mógł wybrać ścieżki B.
Zatem Ksantiasz wybrał ścieżkę A. Napisy przy ścieżkach A, B, E i G okazały się prawdziwe, a napisy przy ścieżkach C, D i F nieprawdziwe.
Rozwiązanie.
Ksantiasz dotarł do celu, idąc ścieżką A.


Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK