Magiczne kwadraty - kwadrat Albrechta Dürera.

Kwadrat ten, umieścił Albrecht Dürer na swoim miedziorycie "Melancholia I", złożony jest z 16 pól. Jego suma magiczna wynosi 34. Otrzymamy ją nie tylko dodając do siebie elementy wierszy, kolumn, czy przekątnych, lecz także dodając do siebie liczby w narożnikach, w każdej ćwiartce kwadratu oraz w czterech środkowych polach.
Zapewne nieprzypadkowo w dwóch wewnętrznych kratkach ostatniego wiersza tego kwadratu stoją obok siebie liczby 15 i 14, składające się na datę powstania grafiki - rok 1514.

Podpowiedź!

W lewym górnym narożniku kwadratu znajduje się liczba 16.