Magiczny kwadrat złożony z trzech wyrazów
Magiczne kwadraty z dziewięciu liter - 01

Kliknij na pytanie, aby podświetlić właściwe pola diagramu. Pierwszy wyraz w rzędzie pionowym i poziomym to "jod". Dopisz następne wyrazy - takie same poziomo i pionowo.
W kwadracie dziewięcioliterowym 3x3 często pasuje wiele wyrazów, dlatego dobre rozwiązanie tego kwadratu polega na odgadnięciu "moich" wyrazów.
Jeśli odpowiedź będzie prawidłowa litery zmienią wielkość i kolor.