Magiczny kwadrat złożony z czterech wyrazów
Magiczne kwadraty z szesnastu liter - 01

Kliknij na pytanie, aby podświetlić właściwe pola diagramu. Kwadrat pochodzi z Wikipedii, dlatego nie będzie zaskoczeniem, że pierwszy wyraz w rzędzie pionowym i poziomym to "wiki". Dopisz następne wyrazy - takie same poziomo i pionowo.
W kwadracie szesnastoliterowym 4x4 często pasują różne wyrazy. Gdy ułożysz ten kwadrat "po swojemu" będziesz miał satysfakcję, ale zadanie nie zostanie rozwiązane.
Jeśli odpowiedź będzie prawidłowa litery zmienią wielkość i kolor.