Magiczny kwadrat złożony z pięciu wyrazów
Magiczne kwadraty z dwudziestu pięciu liter - 01

Kliknij na pytanie, aby podświetlić właściwe pola diagramu. Pierwszy wyraz w rzędzie pionowym i poziomym to "ekler". Dopisz następne wyrazy - takie same poziomo i pionowo.
Jeśli odpowiedź będzie prawidłowa litery zmienią wielkość i kolor.