Rozrywka umysłowa

Zagadki matematyczne – poziom trzeci (2)


6 zagadek
Opracował: Admin
Opublikowano: 03.11.2019


Ile lat ma Marysia?

Marysia jest nieśmiała i nie lubi mówić o swoim wieku. Tak więc jej matka odpowiada za nią. Matka twierdzi: „Mam siedem razy więcej lat niż Marysia teraz. Za 20 lat będzie miała dokładnie połowę lat, które ja wtedy będę miała”.
Ile lat ma teraz mama a ile Marysia?

Mama ma 28 lat a Marysia 4 lata.


Ile paliwa znika ze zbiornika?

Skuter przejeżdża odległość 100 km z prędkością 65 km/h. Zużywa 1 litr benzyny na 25 km, a całkowita pojemność baku wynosi 9 litrów. Jednak zbiornik paliwa przecieka. Był pełny, kiedy skuter wyruszał w drogę, a gdy dojechał do celu, był pusty.
Ile paliwa wycieka w ciągu godziny?

3,25 litra


Satelity krążą po orbicie

Dwa satelity krążą wokół ziemi. Zaczęły swój ruch, znajdując się w jednej linii z Ziemią i krążą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wewnętrzny okrąża Ziemię w ciągu 3 lat, zewnętrzny w ciągu 9 lat.
Czy potrafisz obliczyć, kiedy znów znajdą się razem z Ziemią na wspólnej linii?

Na wspólnej linii z Ziemią znajdą się po 27 miesiącach.Stracony czas

Zegarek wskazywał dokładny czas o północy i od tego właśnie momentu zaczął się spóźniać 16,5 minuty na godzinę. Kiedy teraz patrzysz na zegarek, pokazuje siódmą piętnaście rano i stoi. W rzeczywistości stanął dwie godziny temu.
Która teraz jest godzina?

Południe.


Świąteczna premia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia lokalny sklep postanowił swoim stałym najbardziej cenionym klientom wypłacić premię. Przeznaczył na ten cel kwotę 3395 zł. Klientów było więcej niż pięćdziesięciu, ale mniej niż stu a każdy z nich otrzymał taką samą ilość pieniędzy w pełnych złotych.
Ile pieniędzy otrzymał każdy klient i ilu ich było?

Premię otrzymało 97 osób, a każda z osób odebrała 35 zł.


W jakim wieku są córki kapitana?

W turnieju gry w rzutki jednemu z zespołów brakowało 72 punktów do zwycięstwa. Kapitan zespołu wykonał pierwszy rzut i powiedział:
– Suma wieku moich trzech córek jest równa mojemu wynikowi. Iloczyn natomiast jest równy 72.
Jego przeciwnik odparł:
– Nie mogę na tej podstawie ustalić ich wieku.
– No cóż, moja najstarsza córka ma na imię Natasza – dodał kapitan.
– Teraz już wiem w jakim wieku są twoje córki – odparł przeciwnik.
W jakim wieku są córki kapitana?

Wiek każdej z córek musi być dzielnikiem liczby 72. Mamy dwanaście możliwych kombinacji. Wynika z nich, że kapitan musiał uzyskać 14 punktów i nie można było ustalić, czy córki mają
8 lat, 3 lata i 3 lata czy też 6 lat, 6 lat i 2 lata
Dopiero kiedy przeciwnik uzyskał informację, że jedna z córek kapitana jest starsza od dwu pozostałych wiedział, że córki mają 8 lat, 3 lata i 3 lata.


Tylko dla orłów!
Sądzisz, że to reklamowa prowokacja?