Quizy z mitologii

Mitologia grecka – bogowie

Mitologia grecka weszła do dziedzictwa kultury europejskiej i jest w dalszym ciągu obecna w różnych przejawach życia społecznego. Czerpią z niej New Age, astrologia, horoskopy, kult i współczesne ruchy religijne.

20 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 30.01.2016

  1. Bóg bogactwa. Został oślepiony przez Zeusa, by obdarzał bogactwem wszystkich bez wyjątku.
 • 2. Był najmłodszym i najprzystojniejszym bogiem spośród mężczyzn. Przebywał na Parnasie, skąd zsyłał natchnienie.
 • 3. Był to posępny starzec, bezwzględny i bezlitosny. Za swe usługi pobierał opłatę – monetę o wartości 1 obola.
 • 4. Jeden z 12 bogów olimpijskich. Na początku swojego pobytu na Olimpie okradł większość bogów. Odprowadzał zmarłych do Hadesu, zsyłał ludziom marzenia senne.
 • 5. Zwykle przedstawiany jako stary, mądry mężczyzna z długą, szarą brodą poruszający „Koło Zodiaku”.
 • 6. Za obelgi pod adresem Zeusa i próby wydarcia mu władzy został rażony piorunem i zesłany na ziemię do pracy u trojańskiego władcy Laomedona. Był winny śmierci Hippolytosa, a także tułaczce Odyseusza.
 • 7. Bóg i uosobienie wiatru północnego. Wierzono, że to on spowodował szkody wyrządzone flocie najeźdźców perskich w latach 492 i 480 p.n.e. i to był główny powód jego szerokiego kultu.
 • 8. Stanowił źródło życia i światła. Regulował bieg dni, miesięcy, lat i stuleci. Wzywano go na świadka podczas przysięgi, ponieważ przed jego obliczem nic się nie ukryło.
 • 9. Jedno z najstarszych bóstw. Bez udziału innej istoty poczęła go i urodziła Gaja, która stała się jego małżonką. Wspólnie spłodzili kolejne pokolenia bogów.
 • 10. Odkrył niezwykłe właściwości cennego soku z winorośli. Wędrował po całym świecie w towarzystwie satyrów i menad.
 • Kultura i tradycja ludowa Grecji
  Przysłowia greckie

  11. W obronie swych sióstr i braci pozbawił ojca władzy nad światem. Ten przeklął go, zapowiadając, że i jego strąci z piedestału własne dziecko.
 • 12. Bóg surowy i budzący strach, ale przy tym bardzo sprawiedliwy. Jego atrybutami były berło i klucze. Przy boku zawsze miał Cerbera – trójgłowego psa.
 • 13. Przedstawiany był jako uskrzydlony piękny młodzieniec z łukiem i strzałą, którą godzi w zakochanych, by ich ze sobą złączyć.
 • 14. Przebywał głównie w górach i gajach, w pobliżu źródeł i zaciszu drzew. Przypisywano mu dużą aktywność seksualną, a obiektami jego zalotów były zarówno nimfy, jak i młodzi chłopcy oraz zwierzęta.
 • 15. Wychowały go nimfy górskie i koza Amalteja. Jego atrybutami były złote pioruny, orzeł i tarcza zwana egidą.
 • 16. Posiadł umiejętność wskrzeszania umarłych. Zeus zabił go piorunem, a następnie przemienił w gwiazdozbiór Wężownika.
 • 17. Bóg i uosobienie śmierci. W sztuce przedstawiany jest zwykle jako młodzieniec z czarnymi skrzydłami u ramion, ze zgaszoną i odwróconą pochodnią w ręce.
 • 18. Pracował w kuźni. Jego dziełem były tarcza, berło oraz pioruny dla Zeusa, zbroja Achillesa, strzały Erosa.
 • 19. Bóg odwagi, męstwa, dawca siły, wytrzymałości, ducha bojowego oraz kontroli gniewu, umiejący zesłać lęk i tchórzostwo. Patron: szpiegów, katów i bezwzględnych dowódców.
 • 20. Bóg i uosobienie sarkazmu, żartów, kpin, drwin, a także niezasłużonej krytyki. Z powodu ciągłego wyśmiewania i krytykowania innych bogów, został wygnany z Olimpu.
Oceń ten quiz.
Zobacz jak głosowali inni.
Skala ocen od 1 do 5.

Głosowanie

Twoja ocena:


Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK