Quiz muzyczny

Polskie kolędy i pastorałki


Kolęda wywodzi się z tradycji ludowej. Była radosną pieśnią noworoczną, która przyjęła formę pieśni bożonarodzeniowej.Kolędy wykonuje się od Mszy Pasterskiej (noc 24/25 grudnia) do święta Chrztu Pańskiego przypadającego w niedzielę po 6 stycznia. W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie kolęd do 2 lutego (Święto Ofiarowania Pańskiego).
Początkowo twórcy kolęd czerpali z dwóch Ewangelii: św. Mateusza i św. Łukasza. Później również z literatury i podań ludowych.
Według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu. Najstarsza znana polska kolęda „Zdrow bądź, krolu anjelski” z 1424 roku była prawdopodobnie tłumaczeniem czeskiej kolędy „Zdráv bud' králi andělský”. Najsłynniejszą kolędą jest „Cicha noc”, która została przetłumaczona na ponad 300 języków i dialektów.

16 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 19.12.2021

Jaka jestem?
Test psychologiczny dla kobiet