Quizy o Polsce

Zamek w Niedzicy

Zamek w Niedzicy – średniowieczna warownia znajdująca się na prawym brzegu Zbiornika Czorsztyńskiego we wsi Niedzica-Zamek. Zamek jest jedną z największych atrakcji historycznych południowej części województwa małopolskiego.

10 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 19.08.2018

  1. Jak nazywa się Zamek w Niedzicy?
 • W najstarszym, znanym dokumencie, zamek nazywany jest „novum castrum Dunaiecz”. Używano jednak i drugiej nazwy zamku wywodzącej się od wsi Niedzica, starszej niż zamek.

 • 2. Z którego roku pochodzi pierwsza wzmianka o zamku w Niedzicy?
 • Pierwszą i najstarszą dochowaną wzmiankę o zamku w Niedzicy zawiera testament, który w 1330 roku sporządził na zamku Saros Wilhelm Drugeth, żupan ziemi spiskiej i orawskiej. Zamek został zapisany jako własność rodu Jana i Rykolfa Berzeviczych, panów na Brzozowicy.

 • 3. W akcie zastawnym z 1412 roku, w którym król węgierski Zygmunt Luksemburczyk zastawił królowi Władysławowi Jagielle 13 miast spiskich, ustalono, że delegacja polska wypłaci umowną kwotę na zamku w Niedzicy, co zostało dokonane. Ile tysięcy kop groszy praskich wynosiła pożyczka?
 • W Lubowli ustalono, iż delegacja polska wypłaci umowną kwotę 37 tysięcy kop groszy praskich (ponad 7 ton złota), zamek niedzicki tym historycznym aktem zapisał się w dziejach Polski. Ustalono też, że w razie, gdyby doszło do zwrotu pożyczonej sumy, ma być ona również wypłacona w zamku niedzickim.

 • 4. W 1529 roku zamek w Niedzicy wraz z żupaństwem spiskim przeszedł w ręce polskiego magnata, jednej z najbardziej interesujących postaci owych czasów. Jak nazywał się ten magnat?
 • Hieronim Łaski (ur. 1496 - zm. 22 grudnia 1541) – bratanek prymasa Jana Łaskiego, polski polityk, dyplomata w służbie Polski, Węgier i Habsburgów, wojewoda sieradzki.

 • 5. Zamek w swej historii miał wielu właścicieli. Która rodzina była trzykrotnie posiadaczami zamku?
 • Wraz ze śmiercią ostatniego potomka Giovanellich zamek niedzicki przeszedł, prawdopodobnie z tytułu pokrewieństwa, po raz trzeci już w swej historii do rodziny Horvathów.

 • 6. W którym roku Niedzica przeszła w granice państwa polskiego?
 • W 1920 roku Rada Ambasadorów, której koalicja powierzyła rozstrzygnięcie sporu granicznego z Czechosłowacją po pierwszej wojnie światowej, przyznała Polsce 14 wsi z północnej części Zamagórza Spiskiego z Niedzicą i zamkiem. Właścicielem zamku była wtedy Ilona hr Bethlen Salamon.

 • 7. W którym roku władze polskie ustawą sejmową doprowadzają do likwidacji, zachowanej przez właścicieli dóbr niedzickich, pańszczyzny w formie tzw. stosunków żelarskich?
 • Mimo formalnego zniesienia pańszczyzny w XIX wieku, na Spiszu (w dobrach Salamonów i Jugenfeldów) aż do lat 30. XX wieku istniała tzw. żelarka, którą można uznać za formę pańszczyzny. Została ostatecznie zniesiona ustawą sejmową z dnia 20 marca 1931.

 • 8. Według informacji znajdujących się w dokumentach, 31 lipca 1946 roku Andrzej Benesz, w obecności świadków wyciągnął ze schowka, znajdującego się pod progiem zamku, ołowianą rurę. Co znajdowało się w ołowianym pojemniku?
 • Po otwarciu rury w obecności komisji wyjęto z niej pęk rzemieni powiązanych węzłami. Rzemienie te na swych końcach zaopatrzone były w złote blaszki. Był to testament Inków spisany inkaskim pismem węzełkowym „Quipu”. Testament według przypuszczeń miał zawierać informację na temat skarbów Inków. Późniejsze losy quipu, jak również domniemanego skarbu Inków pozostają do dziś zagadką. Trzy wyraźnie odznaczające się grupy blaszek odnosiły się prawdopodobnie do trzech części testamentu Inków.

 • 9. W 1960 roku, w zamkowej baszcie, urządzono obserwatorium Polskiej Akademii Nauk. Jakie to obserwatorium?
 • W 1960 roku, w baszcie urządzono stację sejsmologiczną Zakładu Geofizyki PAN.

 • 10. Zamek niedzicki był plenerem wielu filmów. W 1955 roku kręcono tutaj zdjęcia do filmu „Zemsta”, w 1975 roku powstał na zamku film „Mazepa”. Jaki popularny serial telewizyjny nakręcono na zamku?
 • Zamek był miejscem realizacji zdjęć m.in. do seriali telewizyjnych „Janosik” oraz „Wakacje z duchami”.

Zobacz prawidłowe odpowiedzi

Oceń ten quiz. Zobacz jak głosowali inni.
Zagłosować możesz tylko raz. Skala ocen od 1 do 10.
Twoja ocena:

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK