Quizy, zagadki przyrodnicze

Zwierzęta: fakty, ciekawostki (4)


Fascynujący świat zwierząt, które zdołały doskonale przystosować się do życia w swoim środowisku.
W języku potocznym pojęcie zwierzę stosowane jest dla określenia każdego żywego stworzenia z wyjątkiem człowieka. Zwierzęta są najbardziej zróżnicowanymi organizmami, jakie zamieszkują ziemię. Pochodzenie zwierząt nie zostało dotychczas wyjaśnione.

16 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 28.04.2024
Fraszki o zwierzętach i roślinach