Quizy, zagadki przyrodnicze

Fauna i flora (1)


Fauna (od łac. Faunus – rzymski bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze lub w danym środowisku.
Flora (z łac. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie.

16 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 30.03.2016

Oceń ten quiz.
Zobacz jak głosowali inni.
Skala ocen od 1 do 5.

Głosowanie

Twoja ocena: