Quizy, zagadki przyrodnicze

Fauna i flora – prawda czy fałsz (1)


Fauna (od łac. Faunus – rzymski bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze lub w danym środowisku.
Flora (z łac. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie.

Chociaż odpowiedzi do wyboru są tylko dwie, quiz jest bardzo trudny.Trzeba uważnie czytać pytania, bo w wielu z nich mogą kryć się pułapki.

16 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 5.03.2023
Co kwiaty mówią o nas?