Sudoku - cztery poziomy trudności

Każdy rząd, kolumna i pole kwadratu 3x3 musi zawierać cyfry 1 - 9 bez duplikatów.
Ładowanie poziomów drugiego, trzeciego i expert może potrwać kilka sekund.

Wybierz poziom trudności: