Zagadki Szeherezady

10 zagadek
Opracował: Admin
Opublikowano: 25.06.2023


Złote łańcuchy


Pewnego dnia klient przyniósł do sklepu złotnika Abdula sześć złotych łańcuchów, z których każdy miał po pięć ogniw. Klient chciał je połączyć w jeden kolisty łańcuch i dopytywał o koszty.
„Cóż – odrzekł złotnik – za każde otwarcie ogniwa i złączenie go ponownie wezmę jedną srebrną monetę”.
– Co najmniej ile srebrnych monet musi zapłacić klient?
Król podał złą odpowiedź. Czy ty znasz prawidłową?
Jak należy to rozwiązać?

Odpowiedź
Najczęściej podawaną odpowiedzią jest 6, ale poprawna odpowiedź to 5. Każdy łańcuch składa się z pięciu ogniw. Złotnik może rozkuć łańcuch na pojedyncze ogniwa i użyć ich do połączenia pozostałych pięciu łańcuchów w jeden duży.

Abdul i dziesięciu złodziei


Dziesięciu złodziei włamało się do sklepu Abdula. Niektórzy byli uzbrojeni, a inni nie. Uzbrojeni byli wyżsi rangą od nieuzbrojonych. Ukradli sakiewkę, w której było 56 pereł. Przy podziale łupu każdy uzbrojony złodziej wziął po sześć pereł, a każdy nieuzbrojony wziął po pięć.
Ilu było złodziei wyższych rangą?

Odpowiedź
Ta zagadka ma zdroworozsądkowe rozwiązanie. Niech każdy ze złodziei weźmie najpierw po 5 pereł. Pozostanie jeszcze 6 pereł do podziału. Złodzieje niższej rangi zabrali już swój udział, więc 6 pereł zostanie rozdzielonych między złodziei wyższej rangi. Jest zatem sześciu złodziei wyższej rangi.

Rubiny


Pewnego dnia klient sprzedał Abdulowi 59 klejnotów. Były wśród nich tylko szmaragdy i rubiny. Klejnoty były zapakowane w sakiewki. Szmaragdy po dziewięć sztuk w jednej sakiewce, a rubiny po cztery sztuki.
Ile było rubinów?

Odpowiedź
Problem ten można rozwiązać, odejmując kolejne 9 od 59, tak długo, aż wynik będzie podzielny przez 4. Otrzymamy kolejno 50, 41, 32. Ponieważ 32 dzieli się przez 4, były 32 rubiny w 8 sakiewkach i 27 szmaragdów w 3 sakiewkach.

Muł Hasana


Hasan miał dorodnego muła. Zapytany kiedyś o jego wiek odpowiedział enigmatycznie: „Za cztery lata będzie trzykrotnie starszy niż był cztery lata temu”.
Ile lat miał muł?

Odpowiedź
Tworzymy równanie x+4 = 3(x-4), w którym x to wiek muła. Rozwiązanie równania x = 8.

Statek Sindbada


Do burty jednego ze statków, którym podróżował Sindbad, była przytwierdzona drabina z sześcioma szczeblami. Szczeble były oddalone od siebie o jedną stopę. W czasie odpływu woda sięgała do drugiego szczebla.
Do którego szczebla dosięgała woda, gdy jej poziom podniósł się o dwie stopy?
– Oczywiście, że do czwartego szczebla od dołu – odpowiedział król.
Czy zgadzasz się z tą odpowiedzią?

Odpowiedź
Często podawana odpowiedź, że do czwartego szczebla, jest błędna. Poprawna odpowiedź brzmi: do drugiego szczebla od dołu. Statek podniósł się wraz z poziomem wody.
Zaginiony kucyk


Pewnego dnia mały kucyk zabłądził na pustyni i przez pięć dni nie mógł trafić do domu. Pierwszego dnia przebył pewną odległość. Każdego następnego dnia pokonywał dystans dłuższy o milę niż w dniu poprzednim. Wieczorem piątego dnia dotarł w końcu do domu wyczerpany, gdyż przeszedł łącznie 55 mil.
Ile mil przebył ostatniego dnia?

Odpowiedź
55 mil w ciągu 5 dni daje średnią 11 mil na dzień. Kucyk zwiększał prędkość jednostajnie o jedną milę dziennie. Średnią prędkość osiągnął więc trzeciego dnia. Wynika stąd, że trzeciego dnia przebył 11 mil. Pierwszego dnia przebył zatem 9 mil, drugiego 10 mil, czwartego 12 mil, a piątego (ostatniego) dnia wędrówki 13 mil.

Kuce szejka


Pewien szejk miał wiele kuców. Zapytany kiedyś o ich liczbę odpowiedział: „Czwarta część liczby moich kuców dodana do ich trzeciej części to o dziesięć kuców więcej niż połowa całego mojego stada”.
Ile kuców miał szejk?

Odpowiedź
Szejk miał 120 kuców. Odpowiedź można znaleźć metodą prób i błędów albo rozwiązując równanie x/4 + x/3 = 10 + x/2.

Magiczne drzewo


Pewne magiczne drzewo każdego dnia podwaja swoją wysokość. Pełny wzrost drzewo osiągnęło w ciągu 100 dni.
W ciągu ilu dni drzewo osiągnęło połowę swego pełnego wzrostu?

Odpowiedź
Poprawna odpowiedź to 99 dni. Dziewięćdziesiątego dziewiątego dnia drzewo osiągnęło połowę swojej pełnej wysokości, a setnego dnia podwoiło wysokość, osiągając pełny wymiar.

Inne magiczne drzewo


Istnieje inne magiczne drzewo, które pierwszego dnia zwiększa wzrost o połowę, drugiego dnia o jedną trzecią, trzeciego dnia o jedną czwartą, i tak dalej.
Ile dni potrzeba, żeby drzewo stukrotnie zwiększyło swoją wysokość?

Odpowiedź
Załóżmy, że drzewo początkowo miało metr. Pierwszego dnia urosło o pół metra, osiągając wysokość półtora metra. Drugiego dnia urosło o jedną trzecią swojej wysokości, czyli znów o pół metra. Każdego dnia drzewo rosło o pół metra. Do końca 198 dnia drzewo urosło o 99 metrów, czyli mierzyło 100 metrów. Odpowiedź zatem brzmi: w ciągu 198 dni.

Sindbad i Hinbad


Jest dwóch przyjaciół o imionach Sindbad i Hinbad...
– Masz na myśli Sindbada Żeglarza – spytał król?
– Niekoniecznie – odparła Szeherezada.
W każdym razie każdy z nich ma tyle samo koni. Ile koni Sindbad powinien podarować Hinbadowi, aby ten miał o sześć koni więcej niż Sindbad?
Jaka jest odpowiedź?

Odpowiedź
Odpowiedź brzmi 3 (a nie 6!).


Mowa kwiatów
Kwiaty i ich symbolika

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).   Dowiedz się więcej   OK