Rozrywka umysłowa

Krótkie zagadki Szeherezady


10 zagadek
Opracował: Admin
Opublikowano: 25.06.2023


Złote łańcuchy

Pewnego dnia klient przyniósł do sklepu złotnika Abdula sześć złotych łańcuchów, z których każdy miał po pięć ogniw. Klient chciał je połączyć w jeden kolisty łańcuch i dopytywał o koszty.
„Cóż – rzekł złotnik – za każde otwarcie ogniwa i złączenie go ponownie wezmę jedną srebrną monetę”.
– Co najmniej ile srebrnych monet musi zapłacić klient?
Król podał złą odpowiedź. Czy ty znasz prawidłową?

Najczęściej podawaną odpowiedzią jest 6, ale poprawna odpowiedź to 5. Każdy łańcuch składa się z pięciu ogniw. Złotnik może rozkuć łańcuch na pojedyncze ogniwa i użyć ich do połączenia pozostałych pięciu łańcuchów w jeden duży.


Abdul i dziesięciu złodziei

Dziesięciu złodziei włamało się do sklepu Abdula. Niektórzy byli uzbrojeni, a inni nie. Uzbrojeni byli wyżsi rangą od nieuzbrojonych. Ukradli sakiewkę, w której było 56 pereł. Przy podziale łupu każdy uzbrojony złodziej wziął po sześć pereł, a każdy nieuzbrojony wziął po pięć.
Ilu było złodziei wyższych rangą?

Ta zagadka ma zdroworozsądkowe rozwiązanie. Niech każdy ze złodziei weźmie najpierw po 5 pereł. Pozostanie jeszcze 6 pereł do podziału. Złodzieje niższej rangi zabrali już swój udział, więc 6 pereł zostanie rozdzielonych między złodziei wyższej rangi. Jest zatem sześciu złodziei wyższej rangi.


Rubiny

Pewnego dnia klient sprzedał Abdulowi 59 klejnotów. Były wśród nich tylko szmaragdy i rubiny. Klejnoty były zapakowane w sakiewki. Szmaragdy po dziewięć sztuk w jednej sakiewce, a rubiny po cztery sztuki.
Ile było rubinów?

Problem ten można rozwiązać, odejmując kolejne 9 od 59, tak długo, aż wynik będzie podzielny przez 4. Otrzymamy kolejno 50, 41, 32. Ponieważ 32 dzieli się przez 4, były 32 rubiny w 8 sakiewkach i 27 szmaragdów w 3 sakiewkach.

Humor z zeszytow-szkolnych


Muł Hasana

Hasan miał dorodnego muła. Zapytany kiedyś o jego wiek odpowiedział enigmatycznie: „Za cztery lata będzie trzykrotnie starszy niż był cztery lata temu”.
Ile lat miał muł?

Tworzymy równanie x+4 = 3(x-4), w którym x to wiek muła. Rozwiązanie równania x = 8.


Statek Sindbada

Do burty jednego ze statków, którym podróżował Sindbad, była przytwierdzona drabina z sześcioma szczeblami. Szczeble były oddalone od siebie o jedną stopę. W czasie odpływu woda sięgała do drugiego szczebla.
Do którego szczebla dosięgała woda, gdy jej poziom podniósł się o dwie stopy?
– Oczywiście, że do czwartego szczebla od dołu – odpowiedział król.
Czy zgadzasz się z tą odpowiedzią?

Często podawana odpowiedź, że do czwartego szczebla, jest błędna. Poprawna odpowiedź brzmi: do drugiego szczebla od dołu. Statek podniósł się wraz z poziomem wody.Zaginiony kucyk

Pewnego dnia mały kucyk zabłądził na pustyni i przez pięć dni nie mógł trafić do domu. Pierwszego dnia przebył pewną odległość. Każdego następnego dnia pokonywał dystans dłuższy o milę niż w dniu poprzednim. Wieczorem piątego dnia dotarł w końcu do domu wyczerpany, gdyż przeszedł łącznie 55 mil.
Ile mil przebył ostatniego dnia?

55 mil w ciągu 5 dni daje średnią 11 mil na dzień. Kucyk zwiększał prędkość jednostajnie o jedną milę dziennie. Średnią prędkość osiągnął więc trzeciego dnia. Wynika stąd, że trzeciego dnia przebył 11 mil. Pierwszego dnia przebył zatem 9 mil, drugiego 10 mil, czwartego 12 mil, a piątego (ostatniego) dnia wędrówki 13 mil.


Kuce szejka

Pewien szejk miał wiele kuców. Zapytany kiedyś o ich liczbę odpowiedział: „Czwarta część liczby moich kuców dodana do ich trzeciej części to o dziesięć kuców więcej niż połowa całego mojego stada”.
Ile kuców miał szejk?

Szejk miał 120 kuców. Odpowiedź można znaleźć metodą prób i błędów albo rozwiązując równanie x/4 + x/3 = 10 + x/2.

Poznaj siebie


Magiczne drzewo

Pewne magiczne drzewo każdego dnia podwaja swoją wysokość. Pełny wzrost drzewo osiągnęło w ciągu 100 dni.
W ciągu ilu dni drzewo osiągnęło połowę swego pełnego wzrostu?

Poprawna odpowiedź to 99 dni. Dziewięćdziesiątego dziewiątego dnia drzewo osiągnęło połowę swojej pełnej wysokości, a setnego dnia podwoiło wysokość, osiągając pełny wymiar.


Inne magiczne drzewo

Istnieje inne magiczne drzewo, które pierwszego dnia zwiększa wzrost o połowę, drugiego dnia o jedną trzecią, trzeciego dnia o jedną czwartą, i tak dalej.
Ile dni potrzeba, żeby drzewo stukrotnie zwiększyło swoją wysokość?

Załóżmy, że drzewo początkowo miało metr. Pierwszego dnia urosło o pół metra, osiągając wysokość półtora metra. Drugiego dnia urosło o jedną trzecią swojej wysokości, czyli znów o pół metra. Każdego dnia drzewo rosło o pół metra. Do końca 198 dnia drzewo urosło o 99 metrów, czyli mierzyło 100 metrów. Odpowiedź zatem brzmi: w ciągu 198 dni.


Sindbad i Hinbad

Jest dwóch przyjaciół o imionach Sindbad i Hinbad...
– Masz na myśli Sindbada Żeglarza – spytał król?
– Niekoniecznie – odparła Szeherezada.
W każdym razie każdy z nich ma tyle samo koni. Ile koni Sindbad powinien podarować Hinbadowi, aby ten miał o sześć koni więcej niż Sindbad?
Jaka jest odpowiedź?

Odpowiedź brzmi 3 (a nie 6!).


Zagadki fotograficzne
Test pamięci wzrokowej