Quizy wielotematyczne

Prawda czy fałsz? (2)


Chociaż odpowiedzi do wyboru są tylko dwie, quiz jest bardzo trudny do rozwiązania. Trzeba uważnie czytać pytania, bo w wielu z nich kryją się pułapki.
Jeśli odpowiesz prawidłowo na większość pytań, to znaczy, że jesteś osobą o bardzo rozleglej wiedzy.

16 pytań
Opracował: Admin
Opublikowano: 5.02.2023

Skala samooceny Zunga