Quizy językowe

Homonimy i wyrazy wieloznaczne (4)

Wyrazy o jednakowym brzmieniu i pisowni, ale odmiennym znaczeniu i pochodzeniu nazywamy homonimami lub wyrazami homonimicznymi. O znaczeniu homonimu decyduje kontekst, w jakim występuje. Zdarza się często, iż celowo przywołuje się dwa lub więcej znaczeń, na przykład w reklamie, w celu podniesienia atrakcyjności tekstu.
Wyrazy wieloznaczne – inaczej polisemiczne – to wyraz, który posiada więcej niż jedno znaczenie, ale znaczenia te można sprowadzić do jednego źródła i ustalić związek między nimi. Wyrazy wieloznaczne zawsze reprezentują tę samą kategorię gramatyczną, a homonimy – tylko czasami.

Na naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka (cookies).    Dowiedz się więcej   OK