Historia świata, wielkie postacie - 01

Quiz o ludziach, którzy w minionych latach mieli – dobry czy zły – wpływ na losy świata.
Bez ludzi nie byłoby wydarzeń, wynalazków, dzieł, ideologii, czy trędów w kulturze.

 1. Prasa drukarska wynaleziona w latach 30. XV w. przez złotnika z Moguncji przyczyniła się do szerzenia wiedzy na świecie. Wydał własnym nakładem Biblię, nazwaną później Biblią Gutenberga, której egzemplarze przetrwały do dziś. Jak na imię miał wynalazca ruchomej czcionki?
  Johannes
 2. Za pomocą własnej technologii montażu Henry Ford w ciągu dwudziestu lat wyprodukował piętnaście milionów sztuk popularnego samochodu, tak dalece obniżając koszty, że jego zakup znalazł się w zasięgu możliwości przeciętnie zarabiającego człowieka. Jak nazywał się ten samochód?
  Ford Model T
 3. Był cudownym dzieckiem, czytał po łacinie i ojczystym języku mając zaledwie pięć lat, w tym samym wieku układał wiersze. Biorąc pod uwagę ilość napisanych przez niego dzieł, jest jednym z najbardziej płodnych autorów literatury światowej. Ostatnie lata jego życia to pasmo rodzinnych tragedii.
  Lope de Vega
 4. Kto w 1822 roku zbudował maszynę liczącą, zdolną do wyliczania tablic matematycznych i drukowania wyników? Później zaprojektował maszynę analizującą, będącą praprzodkiem współczesnych komputerów.
  Charles Babbage
 5. Jest uznawany za prekursora anestezjologii. W 1846 roku wykonał pokaz zabiegu dla lekarzy i studentów ze znieczuleniem pacjenta.
  William Morton
 6. W 1872 roku, pierwszy na świecie, uruchomił wysyłkową sprzedaż detaliczną. W 1893 jego katalog produktów miał już 544 strony.
  Aaron Montgomery Ward
 7. Za życia, jego poglądy były całkowicie odosobnione i spotkały się z krytyką ze wszystkich stron. Jego wpływ na nowoczesne poglądy na świat jest ogromny. Myśliciele od Kanta do Freuda przejęli jego zwyczaj rozważania spraw w rozbiciu na szczegóły.
  Baruch Spinoza
 8. Podczas oblężenia w 1269 roku Lucery we Włoszech sporządził pierwszy szczegółowy opis kompasu, zatytułowany "Epistołade Magnete". Prawdopodobnie sam kompasu nie stworzył, ale jako pierwszy objaśnił, jak z niego korzystać.
  Petrus Peregrinus
 9. Reżyser George Cukor scharakteryzował ją jako "wyposzczonego boa dusiciela", David Selznick deklarował: "O Bogowie, co za końska twarz!" Obaj jednak proponowali jej role. Już pierwszy film, w którym wystąpiła uczynił z niej gwiazdę. Za następny została nagrodzona pierwszym w swojej karierze Oskarem.
  Katharine Hepburn
 10. Hiszpański bohater narodowy czasów rekonkwisty. Był uważany za wzór cnót rycerskich, symbol męstwa i lojalności. W podaniach przekazywano, że nigdy nie zdarzyło mu się przegrać bitwy. Był pierwszym wodzem, który zadał klęskę muzułmańskiemu klanowi Almorawidów, władającemu Hiszpanią w XI i XII w.
  Cyd
 11. Laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury, pasowany przez królową na rycerza i uzyskał tytuł szlachecki. Walczył podczas II wojny światowej. Uczestniczył m.in. w pościgu za niemieckim pancernikiem "Bismarck" oraz operacji lądowania wojski alianckich w Normandii, podczas której dowodził okrętem.
  William Golding
 12. Jego wojska obiegły stolicę Azteków, paraliżując potężne imperium Montezumy. Sukces wsparty był zdradą miejscowej księżniczki, która została jego tłumaczką i nałożnicą.
  Hernán Cortés
 13. Napisał dzieło "Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza". W zaskakująco krótkim czasie jego poglądy zwyciężyły zarówno w sferze teorii, jak i wśród członków gremiów decydujących o polityce gospodarczej Zachodu.
  John Maynard Keynes
 14. W celu umocnienia swej władzy wypędził arystokrację z Florencji mówiąc, że odtworzy szlachectwo odziewając motłoch w "kilka łokci drogiego sukna". Pokonywał przeciwników sprytem, przekupstwem, a w razie potrzeby także siłą. Będąc mecenasem sztuki przeznaczał swój majątek na wznoszenie wspaniałych budowli.
  Kosma Starszy
 15. "Pasja zniszczenia jest twórcza" deklarował. Jego słynny spór z Marksem na wiele lat podzielił europejskie ruchy rewolucyjne.
  Michaił Bakunin

Zobacz prawidłowe odpowiedzi


Oceń ten quiz. Zobacz jak głosowali inni.
Zagłosować możesz tylko raz. Skala ocen od 1 do 10.
Twoja ocena: